Trang chủ arrow Wapsite
 
 

Hiện tại Pham Tuan Anh Corner đã có phiên bản Wapsite tại địa chỉ http://wap.anhpt.com

Bạn có thể dùng bất cứ thiết bị nào có hỗ trợ trình duyệt Wap như Mobile, PDA (Palm, Pocket PC,...) để truy cập vào Wapsite  trên để xem thông tin. Đối với các thiết bị PDA sử dụng trình duyệt  Pocket Internet Explorer, Opera Mobile,... website sẽ tự động chuyển định dạng trang cho phù hợp với các trình duyệt trên.

Now, Pham Tuan Anh Corner has a Wapsite version at http://wap.anhpt.com

You can use any device with Wap browser supported as Mobile, PDA or Pocket PC,... to access to this Wapsite.

 
 
 
 
Clicky Web Analytics